KOZA YAYIN DAĞITIM AŞ

1971 yılında Aliyar KARACA ve ortakları tarafından kurulan KOZA, 1987’de yeni bir yapılanmayla KOZA Yayın Dağıtım adını aldı. 1997 yılına kadar kendi yayınları ile birlikte Türkiye’nin büyük yayınevlerinin ders ve yardımcı ders kitaplarının dağıtım ve satış işlerini ülke genelinde yürüttü. Bu tarihten itibaren yayın sayısının artması ve ülke genelinde bayilik ağının kurulması ile birlikte yalnızca kendi yayınlarının dağıtım ve satışını sürdürmeye başladı.

 

KOZA Yayın; evrensel doğruların ışığı altında, ulusal değerlere saygılı, ülkesini seven, özgür düşünen, araştırıcı, sorgulayıcı, hoşgörülü, yardımsever, dürüst, çalışkan, okumayı ve öğrenmeyi yaşamının amacı olarak gören bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlama misyonunu birçok akademisyen, eğitimci, yazar, seçkin bilim insanı ve uzmanlardan oluşan yayın kuruluyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

KOZA Yayın, bu ilkelere uygun öğretim teknolojileri geliştirmek, öğretim materyalleri hazırlamak; dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik değişimin gerektirdiği yeni ürünleri hazırlamak ve bu ürünleri okurlarına en güzel şekilde ulaştırmak çabasını devam ettirmektedir.

 

Bu doğrultuda üretim yapan yayınevimizin 40 yıla yaklaşan geçmişinde öncelikli hedefi, çocukların;

 

• Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini,

• Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesini,

• Edindiği bilgileri kullanabilmesini,

• Bilgiyi kullanarak çözüm yolu üreten bireyler olarak yetişmesini,

• Zihinsel becerilerini geliştirmesini,

• Türkçeyi daha etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirmesini destekleyecek yapıtlar yayımlamak olmuştur.

 

Çocuklarda kitap sevgisinin çok erken yaşlarda oluştuğunu düşünen, ülkemizdeki tüm çocukların okul öncesi dönemden itibaren kitaplarla tanışmasını gerçekleştirmek isteyen KOZA Yayın, giderek artan sayıda (1000’e yakın), hem içerik hem de görsel tasarımları ile kaliteli ve güvenilir ürünleri okurlarına sunmuştur.

 

KOZA Yayın, her türlü çalışmada dilde titiz, içerikte seçici davranarak olmazsa olmaz anlayışı “kalite ve güven”i ilke edinmiştir. Yayınevimiz, bu bağlamda titizlikle ve ilkeli bir şekilde gerçekleştirdiği farklı yüzlerce yayınla, “içeriğiyle, çeşitliliğiyle ve teknik üstünlükleriyle” eğitim yayıncılığında öncü olma yolundadır.

 

“Kaliteli ve güvenilir yayıncılık” ilkesiyle sürekli gelişen ve kendini yenileyen KOZA Yayın, eğitim yayıncılığının dışında, yayın dünyasının farklı alanlarında da yayın politikasını geliştirmeye devam etmektedir.

 



     